გამოცხადდა ვენეციის 17-ე არქიტექტურის ბიენალეს მთავარი თემა: ”როგორ ვიცხოვრებთ ერთად?” How We Will Live Together? Main theme of Venice Biennial

ერთი კვირის წინ ცნობილი გახდა ვენეციის არქიტექტურის 17-ე ბიენალეს მთავარი თემა – ”როგორ ვიცხოვრებთ ერთად”. ის ეხება გლობალურად მიმდინარე პოლიტიკური უთანხმოებების და ეკონომიკური უთანასწორობის პირობებში კოლექტიური ცხოვრების პრობლემას. ბიენალეს კურატორი ჰაშიმ სარქისი მონაწილეებს მოუწოდებს თავიდან გაიაზრონ არქიტექტორის, როგორც საზოგადოებაში არსებული სივრცითი კონტრაქტის მწარმოებლისა და დამცველის მივიწყებული როლი და წარმოადგინონ ნამუშევრები სხვადასხვა დარგებთან და პროფესიებთან თანამშრომლობით. ეროვნული მონაწილეებს კი მოუწოდებს ამასთან ერთად ყურადღება გაამახვილონ საბინაო და ურბანულ პრობლემატიკაზე.

ბოლო 10 წლის განმავლობაში ჩვენი ჯგუფი ცდილობს ხელი შეუწყოს არქიტექტორის და დამგეგმარებლის როლის გადააზრებას – ”ავტონომიური” შემსრულებლიდან აქტიურ, პოლიტიკური სუბიექტურობის მქონე, მრავალდარგობრივი პრაქტიკოსისკენ. ამავე პრინციპებით ვმუშაობთ და რათქმაუნდა, მთავარ თემებს წარმოადგენს პოლიტიკური და ურბანული პროცესების ურთიერთკავშირი, სადაც საბინაო საკითხი ერთ-ერთი ცენტრალური ასპექტია.

ჩვენი აზრით, მეინსტრიმულ საერთაშორისო გამოფენაში პოლიტიკურად მოტივირებული, მემარცხენე დღის წესრიგის არქიტექტურული საკითხების მოხვედრა მიანიშნებს იმაზე, რომ გლობალური კრიზისების ფონზე გამოჩნდა, რომ ჩვენი პოზიცია, რომელიც 10-15 წლის წინ არათუ საქართველოში, არამედ საერთაშორისო სცენაზეც მარგინალურად ითვლებოდა მნიშვნელობას და ძალას იკრებს.

შესაბამისად, გვსურს გამოვხატოთ აღნიშნულ ღონისძიებაში ჩართულობის და მონაწილეობის ინტერესი. მოვუწოდებთ კულტურის სამინისტროს დროულად მოახდინოს რეაგირება ბიენალეს ეროვნული პავილიონის საორგანიზაციო სამუშაოს დასაწყებად. მიგვაჩნია, რომ ბიენალეს მიერ გაცხადებული თემის ირგვლივ საქართველოს მონაწილეობა ხარისხიანი და აქტუალური შინაარსით პოლიტიკურად მნიშვნელოვანი საკითხია.

გთავაზობთ ამონარიდს ბიენალეს ვებ გვერდზე არსებული განცხადებიდან:

”მე-17 საერთაშორისო არქიტექტურის გამოფენა გაიმართება 2020 წლის 23 მაისიდან 29 ნოემბრამდე არქიტექტურის 17-ე ბიენალეს კურატორმა ჰაშიმ სარქისმა გამოფენის მთავარ თემად დაასახელა კითხვა ”როგორ ვიცხოვრებთ ერთად?” და ასე ახსნა მისი გადაწყვეტილება: ”ჩვენ გვჭირდება ახალი სივრცითი კონტრაქტი. მზარდი გლობალური პოლიტიკური უთანხმოებების და ეკონომიკური უთანასწორობის ფონზე, ჩვენ მოვუწოდებთ არქიტექტორებს შექმნან სივრცეები, სადაც შეგვეძლება ღირსეულად ვიცხოვროთ ერთად. ერთად, როგორც ადამიანებმა, რომლებიც ინდივიდუალური განსხვავებების მიუხედავად ერთმანეთთან და სხვა სახეობებთან არიან დაკავშირებულნი ვირტუალურ და რეალურ სივრცეში. ერთად, როგორც ახალმა შინამეურნეობებმა, რომლებიც ეძიებენ უფრო მრავალფეროვან და ღირსეულ საცხოვრებელ გარემოს. ერთად, როგორც ჩამოყალიბების პროცესში მყოფმა საზოგადოებებმა, რომლებიც მოითხოვენ თანასწორობას, ინკლუზიას და სივრცით იდენტობას. ერთად, პოლიტიკურ საზღვრებს მიღმა, რათა წარმოვისახოთ თანამშრომლობის ახალი გეოგრაფიები; და ერთად, როგორც პლანეტამ, რომელიც კრიზისის წინაშე დგას და საჭიროებს გლობალურ მოქმდებას, რათა საერთოდ ვიცოცხლოთ.

2020 წლის ბიენალეში მონაწილე არქიტექტორებს მოვუწოდებთ ითანამშრომლონ სხვა პროფესიებთან და დარგებთან – არტისტებთან, მშენებლებთან, ხელოსნებთან, ასევე პოლიტიკოსებთან, ჟურნალისტებთან, სოციალურ მეცნიერებთან და ჩვეულებრივ მოქალაქეებთან. მთლიანობაში 2020 წლის ბიენალე ხაზს უსვამს არქიტექტორის, როგორც საზოგადოების სივრცითი კონტრაქტის მწარმოებლის და დამცველის მივიწყებულ როლს.

პარალელურად ბიენალეს მიაჩნია, რომ მატერიალური, სივრცითი და კულტურული სპეციფიკაა, რითაც არქიტექტურა ინსპირაციას იძლევა იმაზე თუ როგორ ვცხოვრობთ ერთად. შესაბამისად, მონაწილეებს ვთხოვთ ხაზი გაუსვან იმ ასპექტებს, რაც სპეციფიურად არქიტექტურულია.

ეროვნული მონაწილეების კურატორებს მოვუწოდებთ გამოეხმაურონ გამოფენის ერთ ან რამდენიემ ქვეთემასაც: უფრო ინკლუზიური სოციალური საცხოვრებლის და უფრო შეკავშირებული ურბანული ქსოვილის საჭიროება მთავარ გამოწვევად რჩება, როგორც განვითარებად, ასევე დაწინაურებულ ეკონომიკებში.

2020 წელი ხშირად სახელდება, როგორც გარდამტეხი მომენტი უკეთესი მომავლისთვის. ბევრმა ქალაქმა და ქვეყანამ შექმნა ”ხედვა 2020 ”. ჩვენზეა დამოკიდებული როგორი წელი იქნება ის. ჩვენ ვეძებთ კოლექტიურ არქიტექტურულ წარმოსახვას, რათა შევხვდეთ ამ მომენტს კრეატიულად და გაბედულად.”