საბინაო პოლიტიკა საქართველოში / Housing Policy in Georgia

წარმოგიდგენთ ჩვენს მიერ განხორციელებული პროექტის ”საცხოვრებლით უზრუნველყოფის პოლიტკა საქართველოში: გამოწვევები და პერსპექტივები”-ს მასალებს. მასალები მოიცავს კვლევის პუბლიკაციის ელექტრონულ ვერსიას და ასევე პროექტის ფარგლებში, მედიაპლატფორმა european.ge-ზე გამოქვეყნებულ სტატიებსა და თარგმანებს.

ძირითადი პუბლიკაციის ელ. ვერსია:

ასაბაშვილი, ლ. ნიკოლაიშვილი, გ. ზაზანაშვილი ნ. (2017). საბინაო პოლიტიკა საქართველოში თბილისის მაგალითზე

თარგმანები:

ბრატი, რ. ე. სტოუნი, მ. და ჰარტმანი, ჩ. (2006) რატომაა აუცილებელი და მნიშვნელოვანი საცხოვრებლის უფლების რეალიზება?

არკუს, გ. (2006). საცხოვრებლის ეკონომიკური მნიშვნელობა განვითარებად ქვეყნებში

კემენი, ჯ. (2001). შედარებითი საბინაო პოლიტიკა და კეთილდღეობა: ურთიერთდამოკიდებულების თეორიზაცია

გუერერო რიოს, ტ. ტიჰუის, ე. (2016). საცხოვრებელი ლათინურ ამერიკაში: მოკლე ისტორია, მაგალითები და დღევანდელობა

ბლოგები და სტატიები:

საცხოვრებლით უზრუნველყოფის პოლიტიკა: გამოწვევები და პერსპექტივები“

ასაბაშვილი, ლ. გუერერო რიოს, ტ. ტიჰუის, ე. (2017). საცხოვრებელი – ზოგადი შესავალი რამდენიმე მაგალითით

ნიკოლაიშვილი გ. (2017). სპეკულაციური საბინაო-სამშენებლო ბიზნესი საქართველოში

ზაზანაშვილი, ნ. (2017). ის, რასაც თვალს ვარიდებთ

ზაზანაშვილი, ნ. (2017). თარგმანში დაკარგულები: საცხოვრებლის, საცხოვრისის თუ საბინაო პოლიტიკა?

პროექტი განხორციელდა ურბანული კვლევების ცენტრთან და მედიაპლატფორმა european.ge-სთან თანამშრომლობით, ღია საზოგადოება საქართველოს ფინანსური მხარდაჭერით.