”ამერიკის დიდი ქალაქების სიკვდილი და სიცოცხლე” ქართული თარგმანი / “The Death and Life of Great American Cities” Translation

6 ნოემბერს, კავკასიურ სახლში ჩავატარეთ ჩვენს მიერ ქართულ ენაზე თარგმნილი, ჯეინ ჯეკობსის ”ამერიკის დიდი ქალაქების სიკვდილი და სიცოცხლე”-ს პრეზენტაცია, სადაც დამსწრე საზოგადოებას უფასოდ გადაეცა წიგნები. ძალიან გვიხარია, რომ ესე დაინტერესდით ჩვენი თარგმანით. აღნიშნული წიგნი კიდევ გავრცელდება სხვადასხვა საშუალებებით. ვინც ჯერჯერობით ვერ მოახერხა წიგნის მიღება, მანამ ის თქვენამდე მოაღწევს, შეგიძლიათ ჩამოტვირთოთ.

პრეზენტაციის შემდეგ / After presentation