ურბან რეაქტორის ბიბლიოთეკა – ანგარიში / Urban Reactor Library – Report

ცოტა ხნის წინ, ურბან რეაქტორმა წარადგინა ბიბლიოთეკაში შესრულებული სამუშაოების ანგარიში. გთავაზობთ ანგარიშის გრაფიკულ ვერსიას.

Recently Urban Reactor reported about the work done in the library. Below you can see the graphic version of the report.

vis_report