პოსტმოდერნიზმი და ქალაქი II განხილვა შედგა / Postmodernism and the City: 2nd Discussion

27 იანვარს ურბან რეაქტორის ბიბლიოთეკაში შედგა II განხილვა ჩვენს მიერვე ნათარგმნი ტექსტების გარშემო. დისკუსიის თემა იყო პოსტმოდერნიზმი და ქალაქი. მოხსენება წაიკითხა ანთროპოლოგმა მიხეილ სვანიძემ, სადაც მან ზოგადად მიმოიხილა პოსტმოდერნიზმის პოლიტიკური და კულტურული მნიშვნელობა. ამის შემდეგ ვისაუბრეთ პოსტმოდერნიზმის გამოხატულებაზე სივრცეში და ქალაქის ცხოვრებაში. საუბრის ბოლოს შევეხეთ გუდიაშვილის მოედნის გარშემო გაერთიანებული მოძრაობის მიღწევებსა და პრობლემატიკას.