განაშენიანებული გარემოს კვლევის ბიბლიოთეკა / Library for Built Environment Studies

მოხარულები ვართ გაცნობოთ, რომ ურბან რეაქტორის პროექტმა: ”განაშენიანებული გარემოს კვლევის ბიბლიოთეკა” დაფინანსება მოიპოვა.

პროექტი გულისხმობს შეიქმნას ბიბლიოთეკა, რომელიც მოიცავს ლიტერატურას/აუდიო-ვიდეო მასალებს გეგმარების, არქიტექტურის, ხელოვნების, კრიტიკული თეორიის და სხვა საკითხების შესახებ. ჩვენს მიერ ბიბლიოთეკის შექმნის, როგორც სამოქმედო მიზნის დასახვა გამოწვეულია ნახსენები საკითხების გარშემო საქართველოში ინფორმაციის სიმწირით. ამასთან, ბიბლიოთეკის, როგორც პასიური სივრცის, ტრადიციული გაგების საპირისპიროდ, ვირჩევთ აქტიური როლი ვითამაშოთ იმ იდეებისა და მიდგომების გასავრცელებლად, რომლებსაც ჩვენი აზრით მოცემულ რეალობაში პოზიტიური ცვლილებების მოტანა შეუძლიათ. ამ მიზეზით ჩვენ ვაფართოებთ ბიბლიოთეკის ფუნქციებს და ვუმატებთ ისეთ აქტივობებს, როგორიცაა: ტექსტების თარგმნა ქართულ ენაზე, პუბლიკაციები, სამკითხველო ჯგუფებისა და დისკუსიების ორგანიზება, ისევე, როგორც დიზაინ ან/და ინფორმაციული ინტერვენციების განხორციელება სივრცეში.

პროექტის პირველი ეტაპი განხორციელდება 2011-2012 წლებში. ამ ეტაპზე პროექტი მოიცავს შემდეგ აქტივობებს: 100-მდე წიგნის და ბიბლიოთეკისთვის საჭირო აღჭურვილობის შეძენას, ელექტრონული კატალოგის შექმნას, 4 ესსეს და სხვადასხვა წიგნიდან 10 თავის ქართულ ენაზე თარგმნას, ნათარგმნი ტექსტების გარშემო სამკითხველო ჯგუფებისა და დისკუსიების ორგანიზებას, და პირველი წლის ბოლოსკენ ვორქშოფის ჩატარებას.

უახლოეს მომავალში შეგატყობინებთ სიახლეებს პროექტის აქტივობების შესახებ.

————————————————————————————-

We are happy to announce that Urban Reactor has obtained funding for the project “Library for the Built Environment Studies”.

The project implies creation of a library containing the literature-audio-visual material on the broad range of issues concerning planning, architecture, art, critical theory etc. Our decision to choose the establishment of the library as a main objective is determined by the extreme scarceness of learning resources on the mentioned subjects in Georgia. In addition, contrary to the traditional understanding of the library as a passive space, we think to take an active role in disseminating the ideas and approaches that we think are able to make a positive influence on our reality. For this reason we equip the library with additional functions such as translations, publications, organizing reading groups and discussions, as well as design and/or information interventions in space.

The first stage of the project will be implemented in

For the time being the project is financed for one year and involves purchase of about 100 books and equipment for the library, development of the digital catalogue, translation of 4 essays and 10 chapters from the different books, organizing reading groups and discussions around the translated texts and organizing a workshop towards the end of the 1st phase of the project.

We will update you with the information about the project activities in the near future.

————————————————————————————-

პროექტის პარტნიორები არიან:

The project partners are:

Footprint magazine, Delft School of Design, TU Delft, http://www.footprintjournal.org

Anarchitektur magazine, Germany, http://www.anarchitektur.com

Spatial technologies, Republic of Namibia

Atelier Vieldwerk, The Netherlands, http://www.atelierveldwerk.nl

Public Space with a Roof, The Netherlands, http://www.pswar.org

Archidrome, http://www.archidrome.blogspot.com

GeoAIR, http://www.geoair.blogspot.com

Ilia State University, http://www.iliauni.edu.ge

პროექტს აფინანსებს ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო

The project is funded by the Open Society Georgia Foundation